Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årets skogsägare 2018

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Jan Martin, Alskog

Motivering:
Jan är 58 år och har i princip arbetat hela sitt liv i skogen med manuell avverkning, röjning och plantering. Han är mycket erfaren med initiativförmåga där ingenting är omöjligt. Jan tar ansvar och har stor kunskap och fallenhet för beståndsvård med känsla för både produktion och naturhänsyn.

Elias Johansson Wiman, ungdomspriset
Motivering:
Elias är 24 år och har sen han gick ut gymnasiet kört timmerbil. Han är anställd vid Gillerfors åkeri och tar ett stort ansvar i planeringen av transporterna. Elias har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen och ser alltid möjligheter att lösa svåra situationer.

Erik får pris för genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet.

Priset delas ut årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen.

Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Stiftelsen Liljewalchska donationens ungdomspris går 2017 till:

Erik Berglund

För ungefär tio år sedan startade Erik enskild firma som entreprenör i skogsbruket och har nu anställd personal samt en gedigen maskinpark. Han har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen.

Han är bra på att skapa jobb själv, sedan en tid har han ansvaret för Mellanskogs slutavverkningar. Därifrån får han omdömet som en mycket engagerad person som ser möjligheter i stället för problem.

Vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, säger årets pristagare Olof Ahlby

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Gotlandsflis.

Stiftelsen Liljewalchska donationens pris går 2017 till:

Olof Ahlby Nickarve Vänge

Olof har ett enkelt svar på frågan hur han ser på skogen och skogsbruket: – ”Det är väl ungefär som vilken gröda som helst, vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, från plantering, röjning och gallringar. Det är bara frågan om en längre tid än i åkerbruket. En rätt skön inställning! Som han också lever efter, tacksam för den hjälp han får av ”farsan och en morbror”. Till gallring och slutavverkning tar han hjälp av entreprenörer.

Björn lyckas kombinera heltidsarbete med skogsvård

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Stiftelsen Liljewalchska donationens pris går 2016 till:

Björn Engström, Spillings Othem

Björn lyckas kombinera heltidsarbete på Cementa med plantskogsvård och gallringar på sina 132 hektar. Resultaten är genomgående paradbestånd, flera av dem även stamkvistade för att höja kvalitén på kommande slutavverkningar.

Marcus skogsintresse ger honom årets ungdomspris

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år), som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet.

Priset delas ut årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen.

Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Stiftelsen Liljewalchska donationens ungdomspris går 2016 till:

Marcus Magnusson, Brissund Väskinde

Marcus har skaffat sig gedigna kunskaper genom en treårig utbildning vid Helgesbo naturbruksgymnasium i Småland. Intresset för skogsbruk är till viss del ett arv, som sedan några år resulterat i att han arbetar i faderns entreprenadfirma, inriktad på både jord och skog, men där skogen väger tyngst.

Erland och Anton prisas för sitt arbete i skogen

Liljewalchska stiftelsens pris ”Årets skogsägare” går i år till Erland Stenström i Lokrume. Erland har ett stort intresse för skog och med god planläggning ser han till att fastighetens skog utvecklas i positiv riktning.

I år delar Liljewalchska stiftelsen även ut ett ungdomspris som går till Anton Olofsson i Kräklingbo. Anton är en ung entreprenör med initiativförmåga och han visar en god fallenhet och intresse för beståndsvård med känsla för både naturhänsyn och produktion.

Ett gediget livsverk gör Ingmar till årets skogsägare

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af  kogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av en privat person.

2014 går priset till:

Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

Motivering: Ingemar har sedan 1953 planterat cirka 40 hektar, vilket innebär drygt hundratusen plantor. Planteringarna är välskötta, delvis med handkraft hjälpta genom konkurrerande örnbräken och bildar nu välslutna plant- och ungskogar. Bland ungskogarna finns 2,1 hektar vårtbjörk, ett riktigt praktbestånd!

Att sonen har tagit över gården 1990 har inte påverkat Ingemars aktivitet i skogen och när han än slutar, så kan han se tillbaka på ett gediget livsverk!

En mycket värdig mottagare av årets pris!

 

 

 

 

Renovering av väg genom återvinning?

Mikael Östman, Nordic Kross visar hur det kan gå till att åstadkomma en ”ny” skogsbilväg genom att återanvända befintligt material.

Tid: tisdag 9 september kl. 10.00-12.00

Plats: Suderbys Gothem  skyltat från väg 143 och från Västerbjers

OBS! Parkera inte längs skogsbilvägen, p-platser finns vid slutet av vägen.

Välkomna!

 

Ny organisation för Liljewalchska

Liljewalchska stiftelsen omorganiseras rejält. Det är en process som pågått en längre tid och som nu är på god väg att slutföras.
Det som satt fart på operationen är att Länsstyrelsen i Stockholms län, som sedan några år övertagit tillsynen av stiftelser på Gotland, beslutat att Liljewalchska stiftelsen skall vara en samlad organisation. Nu heter vi alltså Stiftelsen Liljewalchska donationen och med ett enda organisationsnummer. Det innebär att gåvokapitalet (den ursprungliga donationen), skogsmedlen och understödmedlen finns under ett tak. Lagfarter på samtliga fastigheter tillförs stiftelsen. Region Gotland har avsagt sig förvaltarskapet och i stället har vi lierat oss med Hushållningssällskapet. Vi tycker så här långt att det känns bra med att ingå i en samlad organisation för de gröna näringarna.

Nuvarande styrelse för liljewalchska fungerar hela 2013, kommande styrelse utses av hushållningssällskapet.

Hemsidan kommer att uppdateras när operationen är avslutad och en ny styrelse kan presenteras!

Inger och Ulf prisas för sin skog

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag.

Priset går i år till:

Inger och Ulf Arvidsson Lindarve Ekeby

Motivering: Inger och Ulf driver tillsammans skogsbruket på Lindarves 86 hektar. Fastigheten har bra bonitet och en ovanligt gynnsam åldersfördelning. Det sistnämnda beror på att även tidigare ägare haft stort intresse för skogen.

Ulf och Inger utför själva all plantering, röjning och första gallring. Just dessa arbeten är grunden för ett uthålligt skogsbruk, men också den del som kostar mest. Inger har körkort (AB) för motorsåg och röjsåg. Ulf har fler bokstäver på sitt motorsågskort, men än så länge inte körkort för röjsåg!

De är mycket värdiga mottagare av årets pris!