Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årets skogsägare 2023

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Ingemar Pettersson, Etelhem

Motivering:
Ingemar övertog gården och skogen 1970 av sin far och fastigheten innehåller 80 hektar produktiv skogsmark. Det var mycket dimensionshuggen och gammal skog som Ingemar succesivt avverkat och föryngrat. Ingemar är självverksam och gör det mesta av jobbet i skogen själv. Genom sitt sätt att sköta skogen har han höjt virkesförrådet på fastigheten rejält. Ingemar är genuint skogsintresserad och väl medveten om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Priset i år går till:

Lukas Johansson, Gammelgarn

Motivering:
Lukas som är 23 år har gått 40 v. grundkurs på Gotland Grönt Centrum. Lukas har arbetat i 2,5 år som röjningsentreprenör åt Mellanskog. Han varvar det arbetet med arbete på gården i Gammelgarn som han skall överta i framtiden. Lukas är väldigt vetgirig, ambitiös, arbetssam och tycker arbetet i skogen är utvecklande, fritt och omväxlande.

Pristagare

2023
Ingemar Pettersson, Etelhem
Lukas Johansson, Gammelgarn

2022
Mats och Therese Ahlgren, Hogrän
Kevin Johansson, Hellvi

2021
Christer och Ronny Liljegren, Östryftes Fole
Anton Norman, Lummelunda ungdomspriset

2020
Göran Hallgren, St. Vikare Viklau
Herman Kullander, Kärne Burs ungdomspriset

2019
Leif Hellgren Norrbys, Ganthem
Annika Hansson Gardelius, Ansarve Tofta ungdomspriset

2018
Jan Martin, Alskog
Elias Johansson Wiman, ungdomspriset

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda

Årets skogsägare 2022

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Mats och Therese Ahlgren, Hogrän

Motivering:
På Mats och Therese fastighet fanns det för 20 år sedan ingen skog. De har genom tillköp under åren utökat sitt innehav till att de idag äger 120 hektar. De har under sina 20 år som skogsägare målmedvetet och i lagom takt avverkat gammal skog som de sedan har föryngrat. Parets tre barn är intresserade och hjälper till med skogsvården. Mats och Therese är genuint skogsintresserade och väl medvetna om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Priset i år går till:

Kevin Johansson, Hellvi

Motivering:
Kevin som är 29 år har gått tre-årig skogsbruksutbildning  på Helgesbo skogsbruksskola. Kevin kör i dag slutavverkningsskördare och skotare hos Eriks Maskintjänst AB.  Kevin är väldigt vetgirig, ambitiös, arbetssam och tycker arbetet i skogen är fritt och utvecklande.

Pristagare

2022
Mats och Therese Ahlgren, Hogrän
Kevin Johansson, Hellvi

2021
Christer och Ronny Liljegren, Östryftes Fole
Anton Norman, Lummelunda ungdomspriset

2020
Göran Hallgren, St. Vikare Viklau
Herman Kullander, Kärne Burs ungdomspriset

2019
Leif Hellgren Norrbys, Ganthem
Annika Hansson Gardelius, Ansarve Tofta ungdomspriset

2018
Jan Martin, Alskog
Elias Johansson Wiman, ungdomspriset

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda

Årets skogsägare 2021

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Christer och Ronny Liljegren Östryftes Fole

Motivering:
Bröderna Liljegren driver på sina 115 hektar ett målinriktat skogsbruk för en allt bättre åldersfördelning och hög produktion. De har under sina 25 år som skogsägare målmedvetet föryngrat lågproducerande bestånd som de sedan skött med röjning o gallring. Christer o Ronny är mycket kunniga och väl medvetna om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Priset i år går till:

Anton Norman Lummelunda

Motivering:
Anton som är 21 år kör gallringsskördare hos Gotlands Skogsentreprenad AB. Anton är väldigt vetgirig, ambitiös, arbetssam och tycker arbetet i skogen är utvecklande och roligt.

Pristagare

2021
Christer och Ronny Liljegren Östryftes Fole
Anton Norman Lummelunda ungdomspriset

2020
Göran Hallgren St. Vikare Viklau
Herman Kullander Kärne Burs ungdomspriset

2019
Leif Hellgren Norrbys Ganthem
Annika Hansson Gardelius Ansarve Tofta ungdomspriset

2018
Jan Martin, Alskog
Elias Johansson Wiman, ungdomspriset

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda

Årets skogsägare 2020

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av en granne.

Priset går i år till:

Göran Hallgren St. Vikare Viklau

Motivering:
Göran driver på sina 75 hektar ett målinriktat skogsbruk för en allt bättre åldersfördelning och hög produktion. Han har under sina 40 år som skogsägare målmedvetet föryngrat lågproducerande bestånd som han sedan skött med röjning och gallring. Han har också byggt iordning väl fungerande skogsbilvägar på fastigheten. Det mesta av arbetet har han gjort själv med egna maskiner. Han är mycket kunnig och väl medveten om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Priset i år går till:

Herman Kullander Kärne Burs

Motivering:
Herman som är 21 år gick ut 3-årigt gymnasium på Gotland Grönt Centrum 2018 och har sedan dess arbetat vid Johan o Niklas Pettersson Hejde.Han började och köra skotare och har sedan övergått till att köra skördare. Herman är väldigt vetgirig och vill lära sig allt om skog. Han är mycket ambitiös och arbetssam och tycker arbetet i skogen är utvecklande och roligt. Utöver skogsjobbet jobbar han även som lammklippare med framgång.

Pristagare

2020
Göran Hallgren St. Vikare Viklau
Herman Kullander Kärne Burs ungdomspriset

2019
Leif Hellgren Norrbys Ganthem
Annika Hansson Gardelius Ansarve Tofta ungdomspriset

2018
Jan Martin, Alskog
Elias Johansson Wiman, ungdomspriset

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda

Året skogsägare 2019

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Leif Hellgren Norrbys Ganthem

Motivering:
Leif driver på sina 76 hektar ett målinriktat skogsbruk för en allt bättre åldersfördelning och hög produktion. Han är mycket kunnig och väl medveten om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte. LRF ungdom ges tillfälle att nominera lämpliga kandidater.

Priset i år går till:

Annika Hansson Hellgren Ansarve Tofta, ungdomspriset

Motivering:
Annika tog motorsågskörkort 2018 och har sedan gallrat och röjt ungskogar på sina föräldrars fastighet med stor iver och entusiasm. Hon hinner med skogsarbetet utöver sina övriga sysslor på gården som mjölkning m.m.

Årets skogsägare 2018

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Jan Martin, Alskog

Motivering:
Jan är 58 år och har i princip arbetat hela sitt liv i skogen med manuell avverkning, röjning och plantering. Han är mycket erfaren med initiativförmåga där ingenting är omöjligt. Jan tar ansvar och har stor kunskap och fallenhet för beståndsvård med känsla för både produktion och naturhänsyn.

Elias Johansson Wiman, ungdomspriset
Motivering:
Elias är 24 år och har sen han gick ut gymnasiet kört timmerbil. Han är anställd vid Gillerfors åkeri och tar ett stort ansvar i planeringen av transporterna. Elias har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen och ser alltid möjligheter att lösa svåra situationer.

Erik får pris för genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet.

Priset delas ut årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen.

Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Stiftelsen Liljewalchska donationens ungdomspris går 2017 till:

Erik Berglund

För ungefär tio år sedan startade Erik enskild firma som entreprenör i skogsbruket och har nu anställd personal samt en gedigen maskinpark. Han har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen.

Han är bra på att skapa jobb själv, sedan en tid har han ansvaret för Mellanskogs slutavverkningar. Därifrån får han omdömet som en mycket engagerad person som ser möjligheter i stället för problem.

Vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, säger årets pristagare Olof Ahlby

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Gotlandsflis.

Stiftelsen Liljewalchska donationens pris går 2017 till:

Olof Ahlby Nickarve Vänge

Olof har ett enkelt svar på frågan hur han ser på skogen och skogsbruket: – ”Det är väl ungefär som vilken gröda som helst, vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, från plantering, röjning och gallringar. Det är bara frågan om en längre tid än i åkerbruket. En rätt skön inställning! Som han också lever efter, tacksam för den hjälp han får av ”farsan och en morbror”. Till gallring och slutavverkning tar han hjälp av entreprenörer.

Björn lyckas kombinera heltidsarbete med skogsvård

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Stiftelsen Liljewalchska donationens pris går 2016 till:

Björn Engström, Spillings Othem

Björn lyckas kombinera heltidsarbete på Cementa med plantskogsvård och gallringar på sina 132 hektar. Resultaten är genomgående paradbestånd, flera av dem även stamkvistade för att höja kvalitén på kommande slutavverkningar.

Marcus skogsintresse ger honom årets ungdomspris

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år), som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet.

Priset delas ut årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen.

Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Stiftelsen Liljewalchska donationens ungdomspris går 2016 till:

Marcus Magnusson, Brissund Väskinde

Marcus har skaffat sig gedigna kunskaper genom en treårig utbildning vid Helgesbo naturbruksgymnasium i Småland. Intresset för skogsbruk är till viss del ett arv, som sedan några år resulterat i att han arbetar i faderns entreprenadfirma, inriktad på både jord och skog, men där skogen väger tyngst.