Vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, säger årets pristagare Olof Ahlby

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Gotlandsflis.

Stiftelsen Liljewalchska donationens pris går 2017 till:

Olof Ahlby Nickarve Vänge

Olof har ett enkelt svar på frågan hur han ser på skogen och skogsbruket: – ”Det är väl ungefär som vilken gröda som helst, vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, från plantering, röjning och gallringar. Det är bara frågan om en längre tid än i åkerbruket. En rätt skön inställning! Som han också lever efter, tacksam för den hjälp han får av ”farsan och en morbror”. Till gallring och slutavverkning tar han hjälp av entreprenörer.