Årets skogsägare

2017 går priset till:

Olof Ahlby, Nickarve Vänge

Olof har ett enkelt svar på frågan hur han ser på skogen och skogsbruket: – ”Det är väl ungefär som vilken gröda som helst, vill man ha en bra skörd måste man ha koll på skötseln, från plantering, röjning och gallringar. Det är bara frågan om en längre tid än i åkerbruket.”

En rätt skön inställning! Som han också lever efter, tacksam för den hjälp han får av ”farsan och en morbror”.  Till gallring och slutavverkning tar han hjälp av entreprenörer.

Erik Berglund, ungdomspriset

För ungefär tio år sedan startade Erik enskild firma som entreprenör i skogsbruket och har nu anställd personal samt en gedigen maskinpark. Han har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen.

Han är bra på att skapa jobb själv, sedan en tid har han ansvaret för Mellanskogs slutavverkningar. Därifrån får han omdömet som en mycket engagerad person som ser möjligheter i stället för problem.

Årets skogsägare

Liljewalchskas utmärkelse som årligen delas ut till skogsägare vid Hushållningssällskapets årsstämma. Pristagaren ska på något sätt ”sticka ut” genom insatser lite utöver det vanliga, främst genom sina skogsvårdsinsatser.

Förslag på pristagare tas emot från flera håll, tex. från Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB.

Har du egna förslag på pristagare så är de välkomna! (maila ditt förslag)

Ungdomspriset är avsedd för ungdomar (<30 år), som är verksamma i skogsbruket på Gotland.  Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Även det priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Pristagare

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda