Årets skogsägare

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Ingemar Pettersson, Etelhem

Motivering:
Ingemar övertog gården och skogen 1970 av sin far och fastigheten innehåller 80 hektar produktiv skogsmark. Det var mycket dimensionshuggen och gammal skog som Ingemar succesivt avverkat och föryngrat. Ingemar är självverksam och gör det mesta av jobbet i skogen själv. Genom sitt sätt att sköta skogen har han höjt virkesförrådet på fastigheten rejält. Ingemar är genuint skogsintresserad och väl medveten om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Priset i år går till:

Lukas Johansson, Gammelgarn

Motivering:
Lukas som är 23 år har gått 40 v. grundkurs på Gotland Grönt Centrum. Lukas har arbetat i 2,5 år som röjningsentreprenör åt Mellanskog. Han varvar det arbetet med arbete på gården i Gammelgarn som han skall överta i framtiden. Lukas är väldigt vetgirig, ambitiös, arbetssam och tycker arbetet i skogen är utvecklande, fritt och omväxlande.

Pristagare

2023
Ingemar Pettersson, Etelhem
Lukas Johansson, Gammelgarn

2022
Mats och Therese Ahlgren, Hogrän
Kevin Johansson, Hellvi

2021
Christer och Ronny Liljegren, Östryftes Fole
Anton Norman, Lummelunda ungdomspriset

2020
Göran Hallgren, St. Vikare Viklau
Herman Kullander, Kärne Burs ungdomspriset

2019
Leif Hellgren Norrbys, Ganthem
Annika Hansson Gardelius, Ansarve Tofta ungdomspriset

2018
Jan Martin, Alskog
Elias Johansson Wiman, ungdomspriset

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda