Årets skogsägare 2020

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av en granne.

Priset går i år till:

Göran Hallgren St. Vikare Viklau

Motivering:
Göran driver på sina 75 hektar ett målinriktat skogsbruk för en allt bättre åldersfördelning och hög produktion. Han har under sina 40 år som skogsägare målmedvetet föryngrat lågproducerande bestånd som han sedan skött med röjning och gallring. Han har också byggt iordning väl fungerande skogsbilvägar på fastigheten. Det mesta av arbetet har han gjort själv med egna maskiner. Han är mycket kunnig och väl medveten om vikten av en noggrann beståndsanläggning och ungskogsvård.

Stiftelsen Liljewalchska donationens Ungdomspris

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år) som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet. Priset utdelas årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Priset i år går till:

Herman Kullander Kärne Burs

Motivering:
Herman som är 21 år gick ut 3-årigt gymnasium på Gotland Grönt Centrum 2018 och har sedan dess arbetat vid Johan o Niklas Pettersson Hejde.Han började och köra skotare och har sedan övergått till att köra skördare. Herman är väldigt vetgirig och vill lära sig allt om skog. Han är mycket ambitiös och arbetssam och tycker arbetet i skogen är utvecklande och roligt. Utöver skogsjobbet jobbar han även som lammklippare med framgång.

Pristagare

2020
Göran Hallgren St. Vikare Viklau
Herman Kullander Kärne Burs ungdomspriset

2019
Leif Hellgren Norrbys Ganthem
Annika Hansson Gardelius Ansarve Tofta ungdomspriset

2018
Jan Martin, Alskog
Elias Johansson Wiman, ungdomspriset

2017
Olof Ahlby, Nickarve Vänge
Erik Berglund, Lokrume ungdomspriset

2016
Björn Engström, Spillings Othem
Marcus Magnusson, Brissund Väskinde ungdomspriset

2015
Erland Stenström, Stenby Lokrume
Anton Olofsson, Kräklings Kräklingbo ungdomspriset

2014
Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

2013
Inger & Ulf Arvidsson, Lindarve Ekeby

2012
Anette Pettersson, Hardings Vall

2011
Ingvar Johansson, Suderbys Gothem

2010
Mats Olofsson, Amlings Linde

2009
Anders & Olof Thunegard, Tune Väte

2008
Stig Ungelheim, Buttlegårde Buttle

2007
Nils Nilsson, Lukase Hablingbo

2006
Anders Gadefors, Hammars Norrlanda

2005
Börje Bendelin, Magnuse Väte

2004
Kjell-Åke Hagvall, Aumunds Roma

2003
Mats och Anders Ronström, Lädarve Eksta

2002
Ulla Ekman, Ekeskogs Kräklingbo

2001
Nils-Ove Norragård, Norrgårde Sanda