Kontakt

lfstolpeAdress
Stiftelsen Liljewalchska Donationen
Othem Spillings 614

624 46
Slite

 

Org.nummer: 834001-8574

VD:
Gunnar Kotz

info@liljewalchska.se

Styrelse
Lennart Niklasson, Lojsta – ordförande
Thomas Klang, Roma
Gunilla L Westergren, Othem
Björn Dahlström, Lärbro
Mats Pettersson, Hemse