Erik får pris för genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet.

Priset delas ut årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen.

Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Stiftelsen Liljewalchska donationens ungdomspris går 2017 till:

Erik Berglund

För ungefär tio år sedan startade Erik enskild firma som entreprenör i skogsbruket och har nu anställd personal samt en gedigen maskinpark. Han har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen.

Han är bra på att skapa jobb själv, sedan en tid har han ansvaret för Mellanskogs slutavverkningar. Därifrån får han omdömet som en mycket engagerad person som ser möjligheter i stället för problem.