Stiftelsen Liljewalchska Donationen

Liljewalchska förvaltar knappt 2800 hektar skogsmark på Gotland.
Avkastningen skall enligt stadgarna utnyttjas bland annat för att gynna privatskogsbruket på Gotland.

Läs mer i foldern om Liljewalchska stiftelsen >>>