Marcus skogsintresse ger honom årets ungdomspris

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

Utmärkelsen är avsedd för ungdomar (<30 år), som är verksamma i skogsbruket på Gotland. Det finns ingen koppling till ägande av skog, tilltänkta arvtagare och entreprenörer inom skogsbruket har samma chans. Deras verksamhet och intresse för skogsbruk skall vara i framkant och klart över genomsnittet.

Priset delas ut årligen och består av diplom plus en penningsumma, vilken bestäms av styrelsen.

Utöver Mellanskog, Gotlandsflis AB och Skogsstyrelsen ges LRF ungdom tillfälle att nominera lämpliga kandidater. Priset delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte.

Stiftelsen Liljewalchska donationens ungdomspris går 2016 till:

Marcus Magnusson, Brissund Väskinde

Marcus har skaffat sig gedigna kunskaper genom en treårig utbildning vid Helgesbo naturbruksgymnasium i Småland. Intresset för skogsbruk är till viss del ett arv, som sedan några år resulterat i att han arbetar i faderns entreprenadfirma, inriktad på både jord och skog, men där skogen väger tyngst.