Årets skogsägare 2018

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att entreprenören har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Priset går i år till:

Jan Martin, Alskog

Motivering:
Jan är 58 år och har i princip arbetat hela sitt liv i skogen med manuell avverkning, röjning och plantering. Han är mycket erfaren med initiativförmåga där ingenting är omöjligt. Jan tar ansvar och har stor kunskap och fallenhet för beståndsvård med känsla för både produktion och naturhänsyn.

Elias Johansson Wiman, ungdomspriset
Motivering:
Elias är 24 år och har sen han gick ut gymnasiet kört timmerbil. Han är anställd vid Gillerfors åkeri och tar ett stort ansvar i planeringen av transporterna. Elias har ett genuint och optimistiskt intresse för skogsnäringen och ser alltid möjligheter att lösa svåra situationer.