Björn lyckas kombinera heltidsarbete med skogsvård

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av Mellanskog.

Stiftelsen Liljewalchska donationens pris går 2016 till:

Björn Engström, Spillings Othem

Björn lyckas kombinera heltidsarbete på Cementa med plantskogsvård och gallringar på sina 132 hektar. Resultaten är genomgående paradbestånd, flera av dem även stamkvistade för att höja kvalitén på kommande slutavverkningar.