Stipendier

2001 beslutade styrelsen om en mera långsiktig strategi för att höja intresset för skogsbruket på ön. I denna strategi ingår bland annat att studerande vid högskola med skoglig inriktning ges tillfälle att söka stipendium. 2023 beslutade styrelsen att man även kan söka stipendium till studier vid skogsbruksgymnasium på fastlandet.

Förutsättningar
Vederbörande skall före studiestarten ha varit folkbokförd på Gotland. Det skall i regel också finnas koppling till ön genom familj, föräldrar eller andra betydelsefulla ”rötter”. Stipendium kan sökas för varje studieår. Styrelsen har rätten att göra avvägningar angående ovanstående kvalifikationer samt att besluta om storleken av varje års stipendium, där riktvärdet tills vidare är 5 000 kronor per termin. Beslut kan inte överklagas.

Ansökan
Intyg om att sökanden är antagen till utbildningsstället skall bifogas. Sökandes koppling till Gotland skall också styrkas.

Blankett för ansökan om stipendier >>>