Historia

Den 24 april 1909 dog Carl Fredrik Liljevalch jr (publicerad med vänligt tillstånd av Liljevalchs konsthall) och i enlighet med hans testamente donerades aktier värda 200 000 kr till landstinget på Gotland. Enligt testamentet skulle halva räntan på kapitalet användas till ”befordran av skogskulturen inom Gotlands län” och den andra halvan till ”lindrande av nöd bland fattiga sjömän, lotsar och fiskare jämte deras familjer med företräde för de familjer, som förlorat sitt stöd genom olyckshändelser till sjön”.

Efter en tid såldes aktierna och för den skogliga verksamheten bildades en skogsfond med egen styrelse, som sammanträdde första gången 21 september 1910.

Sedan dess har stiftelsen stöttat det gotländska skogsbruket genom bidrag till markägare, men också till dåvarande skogsvårdsstyrelsens plantskola för att möjliggöra låga plantpriser. Liljewalchska skogsfonden har genom åren köpt in skogsfastigheter, bland annat som kapitalplacering och också för att återbeskoga ett stort område som drabbats hårt av skogsbrand.

Tillgångarna i Liljevalchs dödsbo visade sig vara betydligt större än beräknat och överskottet möjliggjorde även att Liljevalchs konsthall i Stockholm kunde byggas.