Författararkiv: Gunilla L Westergren

Ett gediget livsverk gör Ingmar till årets skogsägare

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af  kogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av en privat person.

2014 går priset till:

Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

Motivering: Ingemar har sedan 1953 planterat cirka 40 hektar, vilket innebär drygt hundratusen plantor. Planteringarna är välskötta, delvis med handkraft hjälpta genom konkurrerande örnbräken och bildar nu välslutna plant- och ungskogar. Bland ungskogarna finns 2,1 hektar vårtbjörk, ett riktigt praktbestånd!

Att sonen har tagit över gården 1990 har inte påverkat Ingemars aktivitet i skogen och när han än slutar, så kan han se tillbaka på ett gediget livsverk!

En mycket värdig mottagare av årets pris!

 

 

 

 

Renovering av väg genom återvinning?

Mikael Östman, Nordic Kross visar hur det kan gå till att åstadkomma en ”ny” skogsbilväg genom att återanvända befintligt material.

Tid: tisdag 9 september kl. 10.00-12.00

Plats: Suderbys Gothem  skyltat från väg 143 och från Västerbjers

OBS! Parkera inte längs skogsbilvägen, p-platser finns vid slutet av vägen.

Välkomna!

 

Ny organisation för Liljewalchska

Liljewalchska stiftelsen omorganiseras rejält. Det är en process som pågått en längre tid och som nu är på god väg att slutföras.
Det som satt fart på operationen är att Länsstyrelsen i Stockholms län, som sedan några år övertagit tillsynen av stiftelser på Gotland, beslutat att Liljewalchska stiftelsen skall vara en samlad organisation. Nu heter vi alltså Stiftelsen Liljewalchska donationen och med ett enda organisationsnummer. Det innebär att gåvokapitalet (den ursprungliga donationen), skogsmedlen och understödmedlen finns under ett tak. Lagfarter på samtliga fastigheter tillförs stiftelsen. Region Gotland har avsagt sig förvaltarskapet och i stället har vi lierat oss med Hushållningssällskapet. Vi tycker så här långt att det känns bra med att ingå i en samlad organisation för de gröna näringarna.

Nuvarande styrelse för liljewalchska fungerar hela 2013, kommande styrelse utses av hushållningssällskapet.

Hemsidan kommer att uppdateras när operationen är avslutad och en ny styrelse kan presenteras!

Inger och Ulf prisas för sin skog

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af skogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag.

Priset går i år till:

Inger och Ulf Arvidsson Lindarve Ekeby

Motivering: Inger och Ulf driver tillsammans skogsbruket på Lindarves 86 hektar. Fastigheten har bra bonitet och en ovanligt gynnsam åldersfördelning. Det sistnämnda beror på att även tidigare ägare haft stort intresse för skogen.

Ulf och Inger utför själva all plantering, röjning och första gallring. Just dessa arbeten är grunden för ett uthålligt skogsbruk, men också den del som kostar mest. Inger har körkort (AB) för motorsåg och röjsåg. Ulf har fler bokstäver på sitt motorsågskort, men än så länge inte körkort för röjsåg!

De är mycket värdiga mottagare av årets pris!