Ett gediget livsverk gör Ingmar till årets skogsägare

Liljewalchska stiftelsens avkastning skall enligt donatorns testamente ”användas för befordran af  kogskultur inom länet” och det här är ett sätt att göra det.

De grundläggande kraven för att vara aktuell för priset skall vara att skogsägaren har gjort betydande insatser beträffande föryngring och/eller vård av plant- och ungskog. Åtgärderna skall vara klart överlägsna vad som kan betraktas som genomsnitt. Styrelsen utser pristagare efter eget förslag eller med hjälp av motiveringar från personal hos Skogsstyrelsen, Mellanskog eller Gotlandsflis AB. Det är för övrigt fullt möjligt för vem som helst att lämna förslag. Detta år är pristagaren föreslagen av en privat person.

2014 går priset till:

Ingemar Ahlstedt, Källgårds Stenkumla

Motivering: Ingemar har sedan 1953 planterat cirka 40 hektar, vilket innebär drygt hundratusen plantor. Planteringarna är välskötta, delvis med handkraft hjälpta genom konkurrerande örnbräken och bildar nu välslutna plant- och ungskogar. Bland ungskogarna finns 2,1 hektar vårtbjörk, ett riktigt praktbestånd!

Att sonen har tagit över gården 1990 har inte påverkat Ingemars aktivitet i skogen och när han än slutar, så kan han se tillbaka på ett gediget livsverk!

En mycket värdig mottagare av årets pris!