Erland och Anton prisas för sitt arbete i skogen

Liljewalchska stiftelsens pris ”Årets skogsägare” går i år till Erland Stenström i Lokrume. Erland har ett stort intresse för skog och med god planläggning ser han till att fastighetens skog utvecklas i positiv riktning.

I år delar Liljewalchska stiftelsen även ut ett ungdomspris som går till Anton Olofsson i Kräklingbo. Anton är en ung entreprenör med initiativförmåga och han visar en god fallenhet och intresse för beståndsvård med känsla för både naturhänsyn och produktion.