Renovering av väg genom återvinning?

Mikael Östman, Nordic Kross visar hur det kan gå till att åstadkomma en ”ny” skogsbilväg genom att återanvända befintligt material.

Tid: tisdag 9 september kl. 10.00-12.00

Plats: Suderbys Gothem  skyltat från väg 143 och från Västerbjers

OBS! Parkera inte längs skogsbilvägen, p-platser finns vid slutet av vägen.

Välkomna!